Sportstippingens grunnregler – hva er verdispill?

Online betting har blitt svært populært de senere årene. Derfor er det nyttig å kjenne noen begreper og få grunnleggende forståelse for hvordan du kan vinne penger på sportstipping. Mange har opplevd å ha tapt innskuddene sine, eller ikke fått de resultatene de hadde ønsket. Her kommer noen tips som øker sjansene til å vinne.

Først en forklaring på begrepet value betting, eller verdispill. Et spill har en verdi om du har en fordel overfor bookmakeren, eller oddssetteren. En slik fordel baseres på om du mener at gitt odds er for høy eller for lav, den ene eller den andre veien. Det er flere måter å beregne dette på.

Hvordan oppdager du verdi?

Oddssetterne har ofte et titalls eller hundretalls kamper de skal sette odds på. Disse skal ut på markedet i rimelig tid, og tidspress kan forekomme. Jo flere kamper, jo mindre tid får de til forhåndsundersøkelser, og noen snarveier kan forekomme. Da kan oddsen settes litt skjevt, eller være litt annerledes enn du selv vurderer den til.

Da kan du ha en fordel overfor denne oddsen, slik at tipping på kampen får verdi. Det kan være at du vet noe oddssetteren ikke vet, eller at du kommer fram til opplysninger som oddssetteren ikke har lagt nok vekt på. Eller at du innehar lokalinformasjon, informasjon om familiære forhold, skadesituasjoner eller ting som har oppstått nylig.

Generelle måter å komme fram til verdi

De vanligste måtene for å fastsette verdi på, er om du mener å ha opplysninger som oddssetteren ikke har, som nevnt over, eller om du bare er uenig med bookmakeren. I det siste tilfellet så bør du være varsom med innsatsene, fordi oddsen varierer i svært liten grad i dag. Oddssetterne justerer seg noe etter hverandre.

Det er ikke dermed sagt at oddssetterne alltid vet best. Du kan mene at de tar feil, eller at et lag eller en spiller er mindre favoritt enn oddsen tilsier. Oddsen settes ofte ut fra forventet volum, og da finnes det ofte verdi i spill mot store favoritter. En slik strategi kan gi gode resultater over tid.

Verdi, innsats og pengestyring

Er verdien fastsatt, gjenstår det å bestemme innsatsen for spillet. Her er det flere varianter, noen spiller med flat (samme) innsats uansett verdi. Dette gir litt mindre risiko. Mange spiller ut fra en enhetsskala fra 1–10, hvor 10 er maksimumsinnsatsen satt på forhånd, og hvor hver enhet har en fast sum. Her vil gevinstene variere mer.

Felles for alle er at en god pengestyring (money management), må ligge til grunn. Mange opererer med maksinnsats på mellom 2 % og 5 % av spillsaldo, og du bør ha fastsatte grenser for innsats og innskudd. Noen bruker Kelly-kriteriet som grunnlag for innsats, hvor denne regnes ut etter formel (din odds-1 / bookmakers odds-1 = prosentinnsats).

Unngå feller som oddsspiller

En av fellene som oddsspiller er ofte å følge magefølelsen. Gå heller objektivt fram for å finne verdi. En annen felle er spill på egne favorittlag eller favorittspillere, hvor det er fare for å ikke være objektiv. Du må heller aldri reparere spill, eller spille for å ta igjen tap. Gå videre og spill etter opprinnelig plan.

Form og siste oppgjør

Et tips til slutt er å ikke legge for mye vekt på siste oppgjøret før en ny kamp. Resultater kan fort fare avsted av ymse årsaker, og trenger ikke å representere en spillers eller et lags form. Se det an over tid. Følges tipsene over, så økes sjansene til å vinne på oddsen over tid. Lykke til!