Liker du oddsspill burde du lære å kjenne Kelly

Har du lidenskap for tipping eller å spille på oddsen, så vil vi introdusere deg for Kelly. Hun sitter klar med sin hjelp for å gjøre deg til en bedre oddsspiller. Kelly-kriteriet er kort fortalt en risikovurdering av oddsspill, og er en metode for å beregne hvor stor andel av spillemidlene du skal satse på et resultat.

Dette vurderes mot sannsynligheten for at resultatet inntreffer, og vurderingen gjøres der hvor en odds er høyere enn forventet, slik at midlene vokser eksponentielt. Innen betting kan du analysere deg frem til spillets verdi. At et spill har en verdi betyr at du anser at du har en fordel over bookmakeren, og mener at oddsen er for høy.

Flat innsats eller variert enhetsinnsats?

Kelly Criterion viser deg altså hvor mye du skal satse på et utfall. Etter en verdianalyse av oddsutvalget, så vet du hvilke kamper du skal spille på, hva du skal spille, hvor du skal spille (der oddsen er høyest), og hvorfor (fordi det er verdi). Hva du ikke vet, er hvor mye du skal satse.

De mest brukte spillstrategiene, er spill med flat innsats, variert enhetsinnsats, eller prosentinnsats. Pengeforvaltning tipping, eller money management, baserer seg på alle tre, mens Kelly-kriteriet baserer seg på prosentmessig innsats av spillemidlene. En enhetsskala kan brukes fra 1 til 10, og er fastsatt av saldoen på forhånd. Denne kan kombineres med prosentutregning, eller du kan bruke prosentutregning alene.

Utregning av innsats

En flat innsats betyr at enheten er konstant, og mange velger å spille slik for å unngå variasjoner av innsatsene. Noen føler dette er mer stabilt. Men Kelly baserer seg kun på variert innsats etter antatt verdi på spillene. Hvordan regnes så Kelly-innsatsen ut? Det er noen få varianter av utregninger, men du vil gjøre den enklest mulig.

Vi har allerede kommet fram til at spillet har verdi, at du anser det som større sannsynlighet for at spillet går inn, enn hva oddsen tilsier. Ellers vil ikke spill gi overskudd i lengden, uansett money management. La oss si at en kamp har 2,00 i odds, mens du anser at kampen skulle hatt 2,10 i odds.

Proporsjonal innsats etter en matematisk formel

Innsatsprosent = din odds -1 / bookmakerens odds -1. I praksis blir dette slik: 2,10 / 2,00 = 1,05. Oddsen oppgis i desimalform, og innsatsen basert på Kelly-kriteriet blir da 0,05, eller 5 %. Kelly gir deg altså beskjed hvor stor innsatsen blir. Dersom du kombinerer med et enhetssystem, så kan du overføre dette til en skala fra 1 til 10.

Kelly er altså et eksempel på en proporsjonal innsatsmetode, hvor innsatsen bestemmes av saldoen til spillemidlene dine. Innsatsbeløpene vil vokse og minske i samsvar med saldoen, i motsetning til for eksempel spill med flat innsats. Det som skiller Kelly fra en del andre metoder, er at verdien på kamper og lengden på oddsene avgjør størrelsen på innsatsen.

Å regne ut verdi eller en fordel

Hvordan du kommer fram til en fordel over bookmakeren, eller en verdi, er en utfordring. Noen har spesiell kjennskap til bestemte kamper eller marked, noen spesialiserer seg innen et felt, mens andre bare er eksepsjonelt gode til å lese og analysere statistikk. Du kan sitte på skadeinformasjon som ikke andre har kalkulert med, eller inneha andre fordeler.

Oddssettere er ikke feilfrie

Det er greit å huske på at oddssettere har et mangfold av kamper de setter odds på. Og de er bare mennesker – som deg og meg – og feil eller mindre gode forhåndsanalyser gjøres fra tid til annen. I slike tilfeller er Kelly-kriteriet et godt hjelpemiddel for å vinne noen ekstra penger. Jo større verdi, jo mer vinner du.