Disse pokertipsene vil gi deg fordeler!

Sammenlignet med live poker har du en ekstra utfordring når det kommer til å spille poker online – det tar mye lengre tid å bli kjent med dine motspillere. Du kan ikke se noen av dem, du vet lite om dem fra før, og det tar lengre tid å observere spillet deres. Du må med andre ord etablere en strategi for hvordan du kan bli kjent med dine motspillere. På nettet er du relativt anonym.

Hvordan skal du bli varm rundt bordet?

Om du skal hevde deg rundt bordet må du ta noen større andre grep når du spiller poker på nett, enn om du spiller live. Hvor god tid du har kommer an på hva slags turnering det dreier seg om. I en Zoom-turnering er det vanskelig å lese motspillerne fordi alle flyttes fra bord til bord hele tiden. I en mer normal turnering må du bruke tid på å observere og bli kjent med dine motspillere rundt bordet.

For det første, ha en klar strategi til din egen posisjon. Bruk tid på å observere de andre rundt bordet basert på en del kriterier. Hvem spiller basert på posisjon, og hvem bryr seg ikke om dette? I forhold til posisjonene deres, når byr de og når kaster de seg? Og ikke minst – hvor mye byr de andre, for eksempel i forhold til flopp, turn og river? Vet du dette, kan du gjøre deg til konge ved bordet ditt!

Hvorfor krever online poker mer tålmodighet?

Det er ingen tvil om at skal du bli en stabilt god pokerspiller må du utvise stor tålmodighet. Om du normalt ikke har denne egenskapen fra før, må du lære deg den, spesielt i større turneringer som ofte går over flere dager. Utålmodige spillere gjør ofte feil – stygge og unødvendige feil. Du kan utnytte andre spilleres mangel på tålmodighet, om du kjenner til denne svakheten hos dine motspillere. I live turneringer snakker vi om flere dager ved bordet.

Det er få turneringer som går online som tar flere dager. Men tenk deg alt fra tre-fire timer, til åtte-ni timer foran en dataskjerm. Det er ingen tvil om at det krever enda mer tålmodighet å spille poker på nettet enn live. Du spiller ikke alene når du spiller på nettet heller, men det sosiale er fullstendig mangelfullt. Inntrykkene du får gjennom poker på nett er fra en dataskjerm. Derfor krever online turneringer også mye mer tålmodighet.

Lær deg å utnytte andres svakheter

Det er en fordel å kunne studere andre spillere rundt bordet. Da kan du observere adferd, språk og gester de kommer med. Ikke glem at de andre også kan observere det samme hos deg. Når du spiller online har du imidlertid ikke disse mulighetene. Derfor er det viktig å finne andre svakheter hos dine motspillere. Dette vil bidra til å gjøre deg til en god pokerspiller på nettet. Noe av det viktigste er å ha en egen strategi.

Alle som spiller på nettet er utstyrt med egne notatfelt du kan benytte for egne notater –utnytt dette. Når du observerer det som skjer rundt bordet, som for eksempel løse spillere, spillere som ikke posisjonerer seg eller som spiller «tight», noter dette i notatfeltet på de aktuelle spillerne. Over tid vil du møte mange av de samme spillerne igjen, og du kan utnytte svakhetene deres ved å lese dine egne notater fra forrige turnering.

Hvem er de beste spillerne online?

Gode pokerspillere online er ikke nødvendigvis så gode når de spiller live. Gode pokerspillere som spiller mye live er imidlertid ofte veldig gode også online. For å bli en god online spiller må du spille mye poker. Utnytt gratisspill til å bli en bedre pokerspiller. Lag deg en strategi for læringskurven din, for eksempel at du en dag kun skal observere og lære andre å kjenne. Å bli god i poker krever mye trening over lang tid!